Taloyhtiön varallisuuden vaikutus ostopäätökseen

AsuntoSatama LKV teetätti jo vuonna 2019 tutkimuksen, jossa tarkoituksena oli selvittää taloyhtiöön ja sen varallisuuteen liittyvien tekijöiden vaikutusta asunnon ostopäätökseen.

Kolmen merkittävimmän ostopäätökseen vaikuttavan tekijän joukossa ovat Kantarin tekemän tutkimuksen mukaan sijainti, asunnon kunto ja pieni korjausvelan määrä.

Vastaajista peräti 36 prosenttia arvosti ostopäätöstä tehtäessä sitä, että taloyhtiö on hoitanut korjaukset ajallaan ja korjausvelka on pieni. Toisaalta 29 prosenttia arvosti ostohetkellä pientä vastiketta.

Talouslukuja on vaikea ymmärtää

Tutkimuksessa selvisi, että 60 prosenttia vastaajista koki, että taloyhtiön talouteen tutustuminen on tärkeämpää kuin asuntoon. Etenkin suurituloisemmat pitivät talouteen tutustumista useimmin tärkeänä.

Talouslukuja ei kuitenkaan ole helppo ymmärtää, sillä 62 prosenttia vastaajista koki tarvitsevansa asiantuntija-apua ymmärtääkseen lukujen merkityksen.

 

Peruskorjattu taloyhtiö merkitsee eniten varttuneemmalle väestölle.

72 prosenttia valtaosa asunnon ostajista luottaa siihen, että kiinteistövälittäjä osaa tehdä ymmärrettäväksi taloyhtiön talouden avainluvut.

Taloyhtiön vaikutus asunnon hintaan ei ole täysin selkeää

41 % ymmärtää asuntojen olevan kalliimpia niissä taloyhtiöissä, joissa taloyhtiö omistaa asuntoja ja liiketiloja. Miehet ymmärtävät tämän seikan naisia yleisemmin.

Taloyhtiön omaisuus on vain 10 %:n mielestä kolmen tärkeimmän kriteerin joukossa. Asia merkitsee eniten yli 65-vuotiaille naisille.

 

Kantar toteutti tutkimuksen verkossa  ja siihen vastasi 1074 Helsingissä, Espoossa, Kauniaisissa tai Vantaalla asuvaa 25-70-vuotiasta pääkaupunkiseutulaista.

 

 

SAATAT PITÄÄ MYÖS NÄISTÄ