Jalostamme taloyhtiön arvoa

AsuntoSatama LKV on monitaituri, jonka palveluvalikoimaan isojen maa- ja kiinteistökauppojen lisäksi kuuluu ullakkorakentaminen, merkintäsopimukset, liiketilojen muuttaminen asuinhuoneistoiksi ja purkava uudisrakentaminen.

Taloyhtiöstä riippuen arvonjalostamiselle on eri mahdollisuuksia kuten esimerkiksi se, että vähällä käytöllä olevat tilat otetaan hyötykäyttöön esimerkiksi asunnoiksi tai varastoiksi tai vuokratuotot maksimoidaan.

Viisi syytä miksi taloyhtiön arvoa kannattaa vaalia

Taloyhtiö voi omalla toiminnallaan kasvattaa arvoa huolehtimalla siitä, että hallitustyöskentely toimii, kiinteistön arvo on määritetty ja peruskorjaukset on tehty ajallaan ja PTS-suunnitelma löytyy. Kun paperit on kunnossa ja ajan tasalla sekä yhtiössä on hyvä isännöinti, niin perusta arvon jalostamiselle on kunnossa. Kun taloyhtiön arvoa vaalitaan ja sitä jalostetaan, hyödyt ovat ilmeiset.

Arvokkaassa ja hyvin hoidetussa taloyhtiössä on pitkällä tähtäimellä edullisemmat asumiskulut

Asukkaat viihtyvät paremmin ja pidempään taloyhtiössä

Hyvä yhtiö saa helpommin ja paremmilla ehdoilla taloyhtiölainaa ja vakuutuksia

Asunto-osakkeet menevät kaupaksi nopeasti hyvään hintaan

Arvoa on mahdollista kasvattaa jatkuvasti, kun pohjatyöt on tehty hyvin

Miten paljon taloyhtiössänne on korjausvelkaa?

Laskemme taloyhtiön korjausvelan veloituksetta, kun laitat meille isännöitsijäntodistuksen.

Arviokirja on asiantuntijan puolueeton arvio kiinteistön arvosta

Arvon jalostaminen alkaa arvon määrityksellä, joka päivittää taloyhtiön tilanteen ja luo pohjan keskustelulle arvonjalostamisesta. Samalla paperit laitetaan tarvittaessa kuntoon.

Mikäli arvonjalostamiseen liittyy esimerkiksi PTS-suunnitelman mukaisten korjausten suorittaminen, arvonmääritys tukee myös taloyhtiölainan hakemista.

Taloyhtiön arvonmääritys tukee hallitusta oikean päätöksen tekemisessä korjausten suhteen, sillä se auttaa suhteuttamaan korjausten kustannusarvon koko taloyhtiön arvoon.

Arvonmäärityksen paketoimme arviokirjaksi, joka sisältää kokonaisarvion talo- tai kiinteistöyhtiön omistamista tiloista ja huoneistoista, kuntokatselmuksen, arvion kiinteistönjalostuksesta ja asukastyytyväisyyskyselyn.

Arviokirja on rahanarvoinen dokumentti, kun kiinteistö toimii taloyhtiön remonttien lainojen vakuutena pankille. Se on myös työkalu hallitukselle ja isännöitsijälle, joka haluaa jalostaa taloyhtiön arvoa.

Arviokirjan sisältö

  • Toimeksiannon kuvaus ja selvityksen tiivistelmä
  • Arviointimenetelmän kuvaus
  • Kohteen perustiedot
  • Kohteen valokuvat
  • Kohteen kuntokatselmuksen tai kuntotarkastuksen tulokset
  • Vertailutietoa vastaavista kohteista ja trendit
  • Asukastyytyväisyyskyselyn tulokset
  • Arviointi markkinatietoa vasten (reittaus)
  • Tunnistetut jalostusarvoa nostavat toimenpiteet
  • Loppulausunto arvosta