Yksi kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa

Ammattitaidolla hoidetuissa taloyhtiössä korjausvelkaa on maltillisesti hyvin ajoitettujen korjausten ansiosta. Talon arvo säilyy eikä asumismenoihin tule yllätyksenä isoja korotuksia. Hyvin hoidetussa talossa on myös mukavaa ja turvallista asua.

Osassa taloyhtiöistä pidetään vastikkeet väkisin alhaalla ja remontit tehdään vasta sitten kun on pakko. Silloin asuntojen pitäisi olla halvempia kuin vastaavan ikäisessä hyvin hoidetussa taloyhtiössä. Asunnon arvon lisäksi korjausvelka vaikuttaa asumismenoihin ja taloyhtiön sekä osakkeenomistajan mahdollisuuksiin saada lainaa.

Korjausvelkalaskuri® kääntää isännöitsijäntodistuksen selkokielelle ja paljastaa mitä korjauksia on tulossa ja millaisia kustannuksia niistä syntyy taloyhtiölle ja asunnon omistajalle.

Raportista selviää myös mikä on talotekniikan kokonaisarvo ja mitä on tarve remontoida ja mille osalle ei kohdistu välitöntä remonttitarvetta.

Talotekniikan nykyarvo ja korjausvelka euroiksi

Korjausvelkalaskuriin® täytetään taloyhtiön perustiedot ja korjausten tiedot.  Taloyhtiöiden pitää tehdä viiden vuoden kunnossapitosuunnitelma  ja tiedot selviävät isännöitsijäntodistuksesta.

Kullekin talotekniikan osa-alueelle ennustetaan korjausajankohta sen keskimääräisestä eliniästä viimeisen korjauksen jälkeen. Se on tilastollinen arvio, johon vaikuttaa alkuperäinen rakennustapa ja materiaalit, talon osan tehtyjen korjausten toteutustapa, talon tekniikalle tehdyt huoltotoimet ja esimerkiksi ympäristöolosuhteet.

Korjauskustannusten laskemista varten laskuriin on valittu keskimääräinen korjaustapa ja eri lähteissä olevien kustannusten tämänhetkinen keskimääräinen hinta. Jos tulevista korjauksista on tiedossa keskiarvoa tarkempia kustannuksia, ne voi täyttää laskuriin.

Laskuri laskee jokaisen talotekniikan osa-alueen korjausvelan erikseen. Asumismenoihin vaikuttavista osa-alueista on valittu kymmenen suurinta.

Kaaviossa harmaan alueen yläraja kertoo kuinka paljon taloyhtiön korjaukset maksaisivat, jos ne jouduttaisiin tekemään kaikki samaan aikaan. Harmaan alueen alaraja on korjausvelka, eli tekemättömien korjausten arvon kullakin hetkellä.

Korjausvelan arvo putoaa taloyhtiön suorittaman korjauksen jälkeen nollaan. Muuten korjausvelka nousee vuosittain.

Korjaukset kannattaa ajoittaa oikein, sillä myöhässä tehdyt korjaukset nostavat taloyhtiön korjauskustannuksia esimerkiksi lisääntyneiden vesivahinkojen vuoksi ja ne voivat nostaa myös vakuutusmaksuja.  Liian myöhään tehdyt korjaukset joudutaan tekemään suunnittelemattomasti, liian pikaisella aikataululla tai jopa pakon edessä tekniikan ollessa jo liian huonokuntoista. Oikea-aikaiset korjaukset ovat taloyhtiölle edullisimmat

Raportista näet millä tiedoilla taloyhtiön korjausvelka on laskettu. Viimeisessä sarakkeessa näkyy asuntokohtainen korjausvelka.

Miten paljon asunnossa on korjausvelkaa?

Laskemme korjausvelan veloituksetta, kun laitat meille isännöitsijäntodistuksen?

Laskuri kertoo, miten korjausvelka vaikuttaa pääomavastikkeeseen

Korjausvelkalaskuri olettaa, että tulevat korjaukset maksetaan taloyhtiön ottamalla lainalla. Tätä pääomalainaa ja sen
korkoa osakkaat maksavat takaisin kuukausittain pääomavastikkeena.

Korjausten vaikutukset asunnon pääomavastikkeeseen on laskettu taloyhtiön korjauslainan 20 vuoden takaisinmaksuajalla ja 1.5 % korolla siten, että kuukausittainen maksuerä on vakio. Tätä kutsutaan tasaerälainaksi, eli annuiteetiksi. Usein osakkaat voivat maksaa tämän lainan pois myös yhdessä maksuerässä.

Kun tiedät mitä korjauksia on tulossa ja mitä ne maksavat, voit varautua vastikkeen korotukseen tai ottamaan lainan maksaaksesi oman osuutesi pois.

Malliraportit erikuntoisista taloyhtiöistä

Taloyhtiön kunto on kiitettävä - korjausvelka on alle 500 €/m2

Kapteeninkatu 5, rakennusvuosi 1904, Tellus
Lataa raportti

Taloyhtiön kunto on hyvä - korjausvelka on 500-750 €/m2

Hakaniemi, 7. krs, rakennusvuosi 1939
Lataa raportti