Renoveringsskuldskalkylatorn – den bästa vännen för köpare, säljare och välskötta bostadsbolag

Renoveringsskuldskalkylatorn talar om renoveringar och deras kostnader

Ni har bekantat er med två intressanta lägenheter under söndagens visningar. Båda lägenheterna är nyrenoverade. Lägenheternas adress, omgivning, pris och storlek stämmer överens med det ni letar efter, och lägenheterna ligger mycket nära varandra. Båda bostadsbolagen äger sin tomt, och skötselvederlaget är densamma. Vilken av dem är ett bra köp?

Utöver det som är synligt för ögat och det som står på pappren, kan det vara ett frågetecken vilka renoveringar bostadsbolaget kommer att stå inför under de kommande åren. Bostadsbolagens underhållsplaner talar endast om mindre underhållsreparationer. Vem kunde berätta mera om dessa renoveringar och deras kostnader?

Taloyhtiön korjausvelan arvo €/m2

Bostadsbolagets renoveringar och renoveringsskuld

Bostadsbolagets genomförda och planerade renoveringar framgår av disponentintyget och underhållsplanen. Hur påverkar de bostadspriset?

Om all teknik i byggnaden repareras samtidigt landar prislappen på 1600–1800 € per m2, beroende på lägenhetsstorlek och antalet hissar och våningar. I en ny byggnad är renoveringsskulden noll euro. Renoveringsskulden ökar varje år i takt med att byggnadsdelarna åldras. Efter att byggnadsdelen har renoverats är dess renoveringsskuld återigen noll euro.

För en byggnad vars rör nyligen blivit renoverade kan renovationsskulden ligga på 300 €/m2, medan den i intilliggande byggnader kan vara över 1 500€/m2. Skillnaden visar hur mycket mera det lönar sig att betala för en lägenhet i ett renoverat bostadsbolag.

En bild säger mer än tusen ord

Uppgifterna om bostadsbolagets renoveringar matas in i Renoveringsskuldskalkylatorn®, varefter den ger en lättläst bild. Bilden visar tydligt kostnaderna och de beräknade tidpunkterna för renoveringarna av olika tekniska delar, även om renoveringen ligger längre än fem år framåt i tiden.

På bilden nedan ser du en rapport om ett bostadsbolag som kommer att renoveras fullständigt om fem år. Dessa framtida renoveringar syns inte nödvändigtvis i disponentintygets femårsplan. Renoveringsskuldskalkylatorn® berättar vilka renoveringar bostadsbolaget ska genomföra – eller borde genomföra – inom den närmaste framtiden.

Kerrostalo, 7 krs, rakennusvuosi 1932

Du får en uppskattning av reparationsskuldenens effekt på bostadsbolagets värde och boendekostnader.

Vill du veta hur mycket renoveringsskuld finns i lägenheten?

Säkra kreditvärdigheten av ditt bostadsbolag

Hundratals mindre och medelstora bostadsbolag i Helsingfors och huvudstadsregionen håller på att förlora sin kreditvärdighet.

Bankerna har redan vänt ryggen åt hundratals bostadsbolag då de anser att det är för riskfyllt att bevilja kredit åt bostadsbolaget. Dessa bostadsbolag har ingen dokumentation om utförda reparationer och de saknar tillförlitlig information om bostadsbolagets nuvarande skick och planer om framtida reparationer.

När ett bostadsbolag överges av bankerna blir bostadsaktierna (med andra ord, de boendes egendom) värdelösa, då bankerna inte beviljar lån åt dem som vill köpa aktierna.

Hur kan jag undvika dessa problem? Banker och försäkringsbolag uppskattar bostadsbolag med en bra, professionell disponent och styrelse, noggrann dokumentation om genomförda och planerade renoveringar, regelbundna konditionsgranskningar och en skriftlig, trovärdig uppskattning av det totala värdet av bostadsbolagets samtliga bostäder och lokaler.