Korjausvelkaraportti – mistä on kysymys?

Korjausvelkaraportti näyttää taloyhtiön tehdyt ja tulevat remontit sekä arvioi suunniteltujen remonttien kustannukset.

Korjausvelkaraportti listaa remontit ja arvioi niiden kustannukset

Ammattitaidolla hoidetuissa taloyhtiössä korjausvelkaa on maltillisesti hyvin ajoitettujen korjausten ansiosta. Talon arvo säilyy eikä asumismenoihin tule yllätyksenä isoja korotuksia. Hyvin hoidetussa talossa on myös mukavaa ja turvallista asua.

Osassa taloyhtiöistä pidetään vastikkeet väkisin alhaalla ja remontit tehdään vasta sitten kun on pakko. Silloin asunnon hinta pitä olla alempi kuin vastaavan ikäisessä hyvin hoidetussa taloyhtiössä.

Asunnon arvon lisäksi korjausvelka vaikuttaa asumismenoihin ja taloyhtiön sekä osakkeenomistajan mahdollisuuksiin saada lainaa.

Korjausvelkalaskuri® kääntää isännöitsijäntodistuksen selkokielelle ja korjausvelkaraportti paljastaa mitä korjauksia on tulossa ja millaisia kustannuksia niistä syntyy taloyhtiölle ja asunnon omistajalle.

Raportista selviää myös talotekniikan kokonaisarvo, mitä on tarve remontoida ja mille talotekniikan osalle ei kohdistu välitöntä remonttitarvetta.

Taloyhtiön korjausvelan arvo €/m2

Korjausvelkaraportti kertoo talotekniikan nykyarvon ja korjausvelan euroina

Korjausvelkalaskurin raporttia varten laskuriin täytetään taloyhtiön perustiedot ja tehtyjen korjausten ajankohdat. 5-vuoden aikana tulevat remontit selviävät taloyhtiön PTS suunnitelmasta ja niiden ajankohdat täytetään myös laskuriin.

Kullekin talotekniikan osa-alueelle ennustetaan korjausajankohta sen keskimääräisestä eliniästä viimeisen korjauksen jälkeen. Se on tilastollinen arvio, johon vaikuttaa alkuperäinen rakennustapa ja materiaalit, talon osan tehtyjen korjausten toteutustapa, talon tekniikalle tehdyt huoltotoimet ja esimerkiksi ympäristöolosuhteet.

Korjauskustannusten laskemista varten laskuriin on valittu keskimääräinen korjaustapa ja eri lähteissä olevien kustannusten tämänhetkinen keskimääräinen hinta. Jos tulevista korjauksista on tiedossa keskiarvoa tarkempia kustannuksia, ne voi täyttää laskuriin.

Laskuri laskee jokaisen talotekniikan osa-alueen korjausvelan erikseen. Asumismenoihin vaikuttavista osa-alueista on valittu kymmenen suurinta.

Kaaviossa harmaan alueen yläraja kertoo kuinka paljon taloyhtiön korjaukset maksaisivat, jos ne jouduttaisiin tekemään kaikki samaan aikaan. Harmaan alueen alaraja on korjausvelka, eli tekemättömien korjausten arvon kullakin hetkellä.

Korjausvelan arvo putoaa taloyhtiön suorittaman korjauksen jälkeen nollaan. Muuten korjausvelka nousee vuosittain.

Korjaukset kannattaa ajoittaa oikein, sillä myöhässä tehdyt korjaukset nostavat taloyhtiön korjauskustannuksia esimerkiksi lisääntyneiden vesivahinkojen vuoksi ja ne voivat nostaa myös vakuutusmaksuja. Liian myöhään tehdyt korjaukset joudutaan tekemään suunnittelemattomasti, liian pikaisella aikataululla tai jopa pakon edessä tekniikan ollessa jo liian huonokuntoista. Oikea-aikaiset korjaukset ovat taloyhtiölle edullisimmat.

Kerrostalo, 7 krs, rakennusvuosi 1932

Laskemme korjausvelan ja saat arvion sen vaikutuksesta taloyhtiön arvoon ja asumiskustannuksiin.

Paljonko asunnossa on korjausvelkaa?

Korjausvelkaraportti kertoo, miten korjausvelka vaikuttaa pääomavastikkeeseen

Korjausvelkalaskuri olettaa, että tulevat korjaukset maksetaan taloyhtiön ottamalla lainalla. Tätä pääomalainaa ja sen korkoa osakkaat maksavat takaisin kuukausittain pääomavastikkeena.

Korjausten vaikutukset asunnon pääomavastikkeeseen on laskettu taloyhtiön korjauslainan 20 vuoden takaisinmaksuajalla ja 2 % korolla siten, että kuukausittainen maksuerä on vakio. Tätä kutsutaan tasaerälainaksi, eli annuiteetiksi. Usein osakkaat voivat maksaa tämän lainan pois myös yhdessä maksuerässä.

Kun tiedät mitä korjauksia on tulossa ja mitä ne maksavat, voit varautua vastikkeen korotukseen tai ottamaan lainan maksaaksesi oman osuutesi pois.

Korjausvelkaraportti – malliraportit erikuntoisista taloyhtiöistä

Lataa malliraportti klikkaamalla kuvaa.

Taloyhtiön kunto on kiitettävä – korjausvelka on alle 500 €/m2

Kapteeninkatu 5, rakennusvuosi 1904, Tellus

Taloyhtiön kunto on hyvä – korjausvelka on 500-750 €/m2

Hakaniemi, 7. krs, rakennusvuosi 1939

Taloyhtiön kunto on tyydyttävä – korjausvelka on 750-1100 €/m2

Itä-Helsinki, 4 krs, rakennusvuosi 1993

Taloyhtiön kunto on välttävä – korjausvelka on yli 1100 €/m2

Kallio, 7. krs, rakennusvuosi 1932